ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Czytamy w dzień i w nocy

PROJEKT „CZYTAMY W DZIEŃ I W NOCY PRZY BIBLIOTEKARZY POMOCY”

 

Autorski program Miejskiej Biblioteki, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 17 600 zł, co pokryło 75% kosztów zadania. Środki te pozwoliły na zrealizowanie w Bibliotece cyklu warsztatów z szybkiego czytania dla dwóch grup wiekowych 12-15 lat i 60 plus oraz cyklu spotkań dla dzieci pod nazwą „Nocowanki w Bibliotece”.

Nocowanki w Bibliotece

Nocowanki w Bibliotece

Warsztaty szybkiego czytania

Warsztaty szybkiego czytania

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek

nr tel.: +48 22 755 81 13
biuro@milanowskabiblioteka.pl