ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku jest Pan Adam Kruszewski, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Możliwe formy kontaktu:
• listownie przesyłając korespondencję na nasz adres, z dopiskiem „IOD”,
• mailowo na adres: iod@milanowskabiblioteka.pl

OBOWIĄZEK IN FORMACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
których dane osobowe przetwarza Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku jako administrator – pobierz

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu