ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Projekty

Oto kilka projektów, które zrealizowaliśmy.

Akademia Talentów

Czytamy w dzień i w nocy przy bibliotekarzy pomocy

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.