ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Nasz zespół

Aneta Majak

Dyrektor

Dawid Kosecki

Zastępca Dyrektora

Teodora Gontarczyk

Główna Księgowa

Edyta Dziewicka

Starszy bibliotekarz

Katarzyna Dąbrowska

Bibliotekarz

Agnieszka Marczak

Bibliotekarz

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu