ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Nasz zespół

Aneta Majak Dyrektor

Aneta Majak

Dyrektor

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska Zastępca Dyrektora

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska

Zastępca Dyrektora

Teodora Gontarczyk Główna Księgowa

Teodora Gontarczyk

Główna Księgowa

Edyta Dziewicka Starszy bibliotekarz

Edyta Dziewicka

Starszy bibliotekarz

Ewa Szczepaniak Bibliotekarz

Ewa Szczepaniak

Bibliotekarz

Dawid Kosecki Bibliotekarz, Informatyk

Dawid Kosecki

Bibliotekarz/Informatyk

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek

nr tel.: +48 22 755 81 13
biuro@milanowskabiblioteka.pl