ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Nasz zespół

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska Dyrektor

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska

Dyrektor

Teodora Gontarczyk Główna Księgowa

Teodora Gontarczyk

Główna Księgowa

Edyta Dziewicka Starszy bibliotekarz

Edyta Dziewicka

Starszy bibliotekarz

Ewa Szczepaniak Bibliotekarz

Ewa Szczepaniak

Bibliotekarz

Dawid Kosecki Informatyk, Koordynator Lokalnego Centrum Kompetencji

Dawid Kosecki

Informatyk/Koordynator LCK

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.