ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Academica

Projekt Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica realizowany pod
auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową
i Akademicką Sieć Komputerową finansowany jest z funduszy Programu Operacyjnego.
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury
informatycznej nauki.

Strona Academica.edu.pl

Strona Polona.pl

Co daje Academica?
Academica pozwala na dostęp do ponad pół miliona pełnotekstowych publikacji –
monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Stale
rozbudowywane zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe
ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz
aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe,
literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców.
Tak ogromna baza wiedzy stanie się z pewnością ważnym narzędziem w nauce, pracy
badawczej oraz dydaktycznej.
Dostęp do dokumentów chronionych prawem autorskim.
Publikacje są udostępniane zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z pełnym poszanowaniem praw autorskich. Zastosowane w projekcie
rozwiązania technologiczne zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa utworów
pozostających pod ochroną prawa autorskiego, które nie mogą być kopiowane ani drukowane.
Ze względu na ograniczenia prawno-autorskie system Academica umożliwia dostęp
do publikacji chronionych wyłącznie jednemu użytkownikowi na terenie Polski w tym samym
czasie, podobnie jak ma to miejsce w systemie tradycyjnych wypożyczeń
międzybibliotecznych.
Koszty.
System Academica jest całkowicie darmowy i nie przewiduje wnoszenia
jakichkolwiek opłat, zarówno przez biblioteki partnerskie, jak i przez czytelników.
Terminal Academica w Milanówku.
Na przełomie września i października 2017 roku biblioteka w Milanówku uruchomiła specjalne stanowisko dostępowe do katalogu publikacji Academica.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek

nr tel.: +48 22 755 81 13
biuro@milanowskabiblioteka.pl