ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

O nas

Jesteśmy placówką z tradycjami, nasza Biblioteka powstała w 1948 r. Obecnie posiadamy ponad 27 000 książek i mamy ponad 2 500 zarejestrowanych czytelników. W skład MBP w Milanówku wchodzi Oddział dla Dzieci i Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży oraz Strefa Pracy.

Podstawy prawne funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku

 • Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku z 16 kwietnia 2015 r.

Misja Naszej Biblioteki

Misją naszej Biblioteki jest gromadzenie zbiorów, ich opracowywanie i udostępnianie jak również zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i cyfrowych. Kładziemy duży nacisk na udostępnianie interesujących baz danych takich jak: EmpikGO, Academica i Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Zaspakajamy potrzeby naszych mieszkańców poprzez dostęp do wiedzy i informacji.

Udostępnianie zbiorów w naszej Bibliotece

Udostępniamy zbiory i większość usług nieodpłatnie. Szczegóły znajdziecie Państwo w naszym Regulaminie.

Nasza marka

Budujemy dla Was markę Biblioteki aktywnie i świadomie poprzez następujące działania:

 • Gromadzenie i opracowywanie zbiorów ze szczególnym uwzględnieniem nowości wydawniczych, książek o tematyce lokalnej oraz pozycji dedykowanych seniorom
 • Dostęp do bazy cyfrowych książek EmpikGO
 • Uruchomienie bazy „Academica”, w której znajdują się dysertacje naukowe oraz teksty i fotografie z wielu obszarów nauki
 • W ramach współpracy z Ośrodkiem Karta uruchomiliśmy Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej
 • Powołaliśmy do życia Strefę Pracy w 2024 r.
 • Uruchomiliśmy kanał komunikacji internetowej czytelnik-bibliotekarz na Facebooku
 • Organizujemy spotkania literackie
 • Bierzemy udział w imprezach miejskich proponując ciekawe formy promocji czytelnictwa, w tym konkursy literackie

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu