ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

O nas

Jesteśmy placówką z tradycjami, nasza Biblioteka powstała w 1948 r. Obecnie posiadamy ponad 27 000 książek i mamy ponad 2 500 zarejestrowanych czytelników. W skład MBP w Milanówku wchodzi Oddział dla Dzieci i Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży oraz Lokalne Centrum Kompetencji.

Podstawy prawne funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku.
 • Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku z 16 kwietnia 2015 r.
Misja Naszej Biblioteki.
Misją naszej Biblioteki jest gromadzenie  zbiorów, ich opracowywanie i udostępnianie jak również zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i cyfrowych. Kładziemy duży nacisk na udostępnianie interesujących baz danych takich jak: Legimi, Academica i Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Zaspakajamy potrzeby naszych mieszkańców poprzez dostęp do wiedzy i informacji.
Udostępnianie zbiorów w naszej Bibliotece
Udostępniamy zbiory i większość usług nieodpłatnie. Szczegóły znajdziecie Państwo w naszym Regulaminie.
Nasza marka.
Budujemy dla Was markę Biblioteki aktywnie i świadomie poprzez następujące działania:

 • Gromadzenie i opracowywanie zbiorów ze szczególnym uwzględnieniem nowości wydawniczych, książek o tematyce lokalnej oraz pozycji dedykowanych seniorom
 • Dostęp do bazy cyfrowych książek Legimi oraz Ibuk Libra
 • Uruchomienie bazy „Academica”, w której znajdują się dysertacje naukowe oraz teksty i fotografie z wielu obszarów nauki
 • Organizację „Akademii Talentów” – rodzaj uniwersytetu dziecięcego działającego przy Bibliotece od października 2017 r.
 • W ramach współpracy z Ośrodkiem Karta uruchomiliśmy Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej
 • Powołaliśmy do życia Lokalne Centrum Kompetencji w 2013 r.
 • Uruchomiliśmy kanał komunikacji internetowej czytelnik-bibliotekarz na Facebooku oraz uruchamiamy chat na naszej stronie bibliotecznej
 • Organizujemy spotkania literackie i literacko muzyczne
 • Pokazujemy co najmniej 2 wystawy rocznie, które sami opracowujemy
 • Bierzemy udział w imprezach miejskich proponując ciekawe formy promocji czytelnictwa, w tym konkursy literackie
 • Uruchomiliśmy w 2017 r. roku mobilną bibliotekę, która zagościła na miejskim basenie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek

nr tel.: +48 22 755 81 13
biuro@milanowskabiblioteka.pl