ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Woda to życie

Data publikacji: 21/09/2021

Zanim podamy Wam szczegóły naszego programu Nocy Bibliotek, uruchamiamy zgłoszenia do konkursu “Woda to życie”. Twórzcie prace w dowolnej technice płaskiej, która przedstawi jaką rolę odgrywa woda w Waszym życiu.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i trwa do 7 października.
Więcej informacji w regulaminie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu