ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Warsztaty “Kreatywne projekty biblioteczne”

Data publikacji: 07/09/2023

Zapraszamy bibliotekarzy i partnerów projektu BLISKO do udziału w darmowych szkoleniach “Kreatywne projekty biblioteczne”.

Szkolenie będzie podzielone na ścieżki tematyczne:

1. Interesujący Klub Książkowy (20 września godz. 10:00)

Dowiesz się jak prowadzić Dyskusyjny Klub Książki.

2. Młody czytelnik (28 września godz. 10:00)

Dowiesz się jak prowadzić zajęcia czytelnicze z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. 

 

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne (22 755 81 13) do 15 września.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu