ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Nagrania i wystawy

Nagrania

Opublikowane nagrania zrealizowane przez nas.

Wystawy

Udostępniamy dla Was kopie elektroniczne wystaw, które zrealizowaliśmy.

Wystawa retrospektywna “Basen kąpielowy w Milanówku”

Milanówek dawny i obecny

Czas Moniuszki

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.