ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Komunikat

Data publikacji: 13/10/2020

Szanowni Czytelnicy, w związku ze wzrostem zakażeń COVID-19 oraz na podstawie Zarządzenia nr 149/VIII/2020 Burmistrza Miasta Milanówka od 13.10.2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej do odwołania obowiązuje Procedura Zachowania Bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2. Prosimy o szczegółowe stosowanie się do w/w Procedury i przypominamy najważniejsze zalecenia:

 1. Przed wejściem do Biblioteki użytkownicy dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji rąk dostępnym w obszarze Biblioteki.

 2. Przed wejściem do Biblioteki użytkownicy zobowiązani są bezwzględnie założyć maskę ochronną zasłaniającą nos oraz usta lub przyłbicę.

 3. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece do 2.

 4. Rodzic/opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie jednym dzieckiem do lat 13. Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby

 5. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.

W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:

  1. a) za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika. O możliwości odbioru zamówionych zbiorów Czytelnik zostanie powiadomiony telefonicznie,

  2. b) telefonicznie pod numerem 22 755 81 13 – dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie, które jest do odbioru w Bibliotece na stanowisku obsługi Czytelnika,

  3. c) mailowo – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres zamowienia@milanowskabiblioteka.pl,

  4. d) poprzez Facebooka Miejskiej Biblioteki Publicznej,

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu