ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Jak korzystać z biblioteki w czasie epidemii

Data publikacji: 01/06/2020

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze bezpieczeństwo czytelników i personelu biblioteki, zostały wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu naszej placówki:

1. Biblioteka jest czynna w zmienionych godzinach:

 • Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00, z wyłączeniem godziny 13:00 – 14:00.
 • W soboty biblioteka nieczynna.

2. Zmiany dotyczące zwrotów:

 • Zwroty wypożyczonych zbiorów są przyjmowane w oknie Biblioteki, od strony ul. Spacerowej (od frontu budynku).
 • Pomieszczenie to pełni również funkcję „drogi brudnej” (zwrócone pozycje przechodzą tygodniowy okres kwarantanny).

3. Zmiany dotyczące wypożyczeń:

 • Wypożyczenia odbywają się bez wolnego dostępu do księgozbioru.
 • Stanowisko wypożyczeń mieści się w holu biblioteki, za wejściem głównym.
 • Zbiory są wydawane wyłącznie przez pracowników biblioteki.
 • W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi, rekomendujemy składanie zamówień drogą elektroniczną:
  – mailowo na adres: zamowienia@milanowskabiblioteka.pl
  – telefonicznie pod numerem: 22 755 81 13
  – na Facebooku: facebook.com/BibliotekaMilanowek

4. Szczególne środki ostrożności:

 • Zostały wyznaczone strefy dla czytelników oczekujących przed biblioteką z zachowaniem 2m odstępu.
 • Od czytelników wymagane jest bezwzględne noszenie masek ochronnych i rękawiczek
  (W razie braku środków ochrony osobistej, biblioteka udostępni je na miejscu).
  Użytkownik bez rękawiczek oraz maski nie zostanie obsłużony.
 • Przed wejściem do biblioteki są udostępnione dozowniki z płynem dezynfekującym dla użytkowników.
 • Limit osób przebywających w holu biblioteki: 1 osoba dorosła + 1 dziecko do lat 13.
 • Dzieci powyżej 13 r. ż. traktowane są jako samodzielne osoby.
 • Czasowo zostały wyłączone z użytkowania pomieszczenia Lokalnego Centrum Kompetencji, czytelni oraz toalet.
 • Czasowo zostały zawieszone usługi ksero, skanowania, drukowania, korzystania z komputerów.
 • Zawieszona jest oferta kulturalno-oświatowa oraz kursy w LCK.

Powyższe procedury funkcjonują na podstawie:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020r.
 • Rekomendacji Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej.

Prosimy o cierpliwość i zrozumienie, wszystkie wymienione działania wdrażamy w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo.

Dokumenty:

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku z dnia 4 maja 2020 roku.

Zarządzenie nr 4 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku z dnia 11 maja 2020 roku.

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku z dnia 1 czerwca 2020 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu