ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Biblioteka w sobotę 2 grudnia!

Data publikacji: 27/11/2023

Biblioteka otwarta 2 grudnia!

Zapraszamy w sobotę w godzinach 10.00 – 14.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu