ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Biblioteka w sobotę 10 czerwca!

Data publikacji: 07/06/2023
Dobre wieści z rana😄
Nasza placówka czynna będzie zarówno w piątek 9 czerwca, w niezmiennych godzinach 12.00 – 18.00, jak i w sobotę 10 czerwca od 10.00 do 14.00.
Zapraszamy!

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu