ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Biblioteka 31 października

Data publikacji: 27/10/2022

Szanowni Czytelnicy,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2022 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku z dnia 27.10.2022 r.
informujemy, że dnia 31 października biblioteka będzie nieczynna.

Wszystkie wypożyczenia, których zwrot wypada na 31.10.2022 zostaną przedłużone do dnia 4.11.2022.

Zapraszamy 2 listopada.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek

nr tel.: +48 22 755 81 13
biuro@milanowskabiblioteka.pl