ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Zapraszamy na “Kobiecy Ogród”

Data publikacji: 06/06/2023
Zapraszamy na widowisko plenerowe z udziałem młodych aktorów. 
18 czerwca podczas XVIII Festiwalu Otwarte Ogrody w Milanówku, odbędzie się spektakl pt. “Kobiecy Ogród” w Parku “Zielony Dołek”.
Wydarzenie zainicjowane jest przez naszego partnera w projekcie BLISKO – Stowarzyszenie T-Art.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu