ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Zapisz się do Klubu!

Data publikacji: 23/04/2020

Zapisz się do naszego Dyskusyjnego Klubu Książki w Milanówku! To nic nie kosztuje!

Więcej informacji znajdziecie na STRONIE.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu