ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Wyniki konkursu “Gotowi, by działać”!

Data publikacji: 17/04/2023

Ogłaszamy decyzje komisji konkursowej Gotowi by działać – inicjatywy oddolne w ramach programu BLISKO z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Komisja 13 kwietnia oceniła i wybrała do realizacji osiem inicjatyw, które zdobyły najwyższą ilość punktów. Równocześnie projekty te najlepiej odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności zidentyfikowane podczas Diagnozy lokalnej społeczności przeprowadzonej w roku 2022.

Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania (kolejność przypadkowa):

  • WEEKEND Z OSSENDOWSKIM – MAŁA GRUPA MILANOWSKA
  • “CHAOTYCZNI MYŚLICIELE” Dyskusyjne kółko filozoficzne – “CHAOTYCZNI MYŚLICIELE”
  • Cykl spotkań wokół słowa – Milanowscy Seniorzy
  • “CzytaMy” – cykl spotkań autorskich z twórcami literatury dla dzieci – MINIONKI
  • Haiku – sztuka skrótu – Agnieszka Herman
  • “Twórcze Czytanie” – Literoterapia
  • Ule Jerzego – Ule Jerzego
  • Zrozumieć autyzm – “Ty jesteś ważny”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu