ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Wrzutnia – czyli zwróć po godzinach

Data publikacji: 09/08/2021

Mamy wielką przyjemność poinformować, że od 9 sierpnia działa u nas wrzutnia biblioteczna.

Urządzenie stoi przed budynkiem C Urzędu Miasta Milanówka i pozwoli Wam na zwracanie po godzinach pracy lub w dni kiedy biblioteka jest nieczynna:

 • Książek
 • Audiobooków
 • Filmów
 • Czasopism

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Wrzutni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku.

Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej

 1. Wrzutnia umiejscowiona jest na zewnątrz, przy ul. Spacerowej 4, przed budynkiem i jest dostępna przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Wrzutnia biblioteczna służy do zwrotu wypożyczonych zbiorów (książki, audiobooki, filmy i czasopisma). Zainstalowana jest także z myślą o wygodzie czytelników, którzy mogą oddawać zbiory poza godzinami pracy biblioteki.
 3. Jeżeli czytelnik zamierza wypożyczyć zbiory biblioteczne w tym samym dniu, zwracane pozycje należy oddać bezpośrednio w bibliotece.
 4. Zwrócone zbiory będą wyjmowane z wrzutni i rejestrowane w systemie bibliotecznym na bieżąco, w każdy dzień roboczy w godzinach pracy biblioteki.
 5. Materiały biblioteczne umieszczone we wrzutni po godzinach pracy placówki, będą zdjęte z konta w następny dzień.
 6. Okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki (np. dodatkowe dni zamknięcia) przekładają się odpowiednio na rejestrację zwrotu w systemie bibliotecznym.
 7. Dokonanie zwrotu z wykorzystaniem wrzutni nie zwalnia z opłat w przypadku nieterminowego zwrotu.
 8. Zakończenie naliczania opłat za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych następuje w chwili rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia do wrzutni.
 9. Materiały biblioteczne należy wkładać do wrzutni, uprzednio zabezpieczone przez użytkownika czyli włożone do torebki i ściśle związane.
 10. Nie należy wkładać do wrzutni wszelkich innych przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi np. darów
 11. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu