ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Szkolimy siebie i Was

Data publikacji: 15/10/2020

Przystąpiliśmy do projektu „Sieć na kulturę” realizowanego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych instytucji kultury. W ramach projektu zostaniemy przeszkoleni w dwóch obszarach tematycznych, a następnie przeprowadzimy warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu kompetencji cyfrowych.
Więcej szczegółów podamy wkrótce 😉
Strona projektu: https://www.siecnakulture.pl/

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek

nr tel.: +48 22 755 81 13
biuro@milanowskabiblioteka.pl