ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Szkolenie – Nowe technologie w bibliotece

Data publikacji: 04/11/2022

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy zaprosić bibliotekarzy na warsztaty pn.   “Badanie programu działań w oparciu o zdiagnozowane potrzeby odbiorców – Nowe technologie w bibliotece”.

  • Wirtualne muzeum
  • Digitalizacja
  • Druk 3D
 
Warsztat odbędzie się   10 listopada 2022 r. w godz. 12:00 – 14:00 w Bibliotece w Milanówku, ul. Spacerowa 4

Warsztat poprowadzi: Michał Słowiński

Prosimy o zgłoszenia mailowe:  d.kosecki@milanowskabiblioteka.pl
lub telefoniczne:   22 755 81 13

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek

nr tel.: +48 22 755 81 13
biuro@milanowskabiblioteka.pl