ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Pomoc

Jak zapisać się do biblioteki?

Przyjść osobiście z dokumentem ze zdjęciem, wypełnić kartę zapisu i odebrać kartę.

Ile mogę wypożyczyć książek/filmów/audiobooków?

Można posiadać 5 pozycji

Jaki czas mogę trzymać zbiory?

  • Książki 1 miesiąc
  • Audiobooki 2 tygodnie
  • Filmy 1 tydzień

Jakie są opłaty za przetrzymanie wypożyczeń?

Za każdy dzień naliczane jest:

  • 30 gr za książkę,
  • 1 zł za audiobook czy film.

Czy i jak mogę przedłużyć wypożyczenie?

Każdą pozycję można przedłużyć o połowę okresu wypożyczenia (z wyjątkiem książek – 30 dni)
Warunkiem jest aby:

  • Pozycja nie była po terminie zwrotu
  • Nie może być zarezerwowana przez innego czytelnika

Prolongatę można wykonać:

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu