ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

CzytaSie

CzytaSie, Czytelnicze spotkania dla dzieci w wieku 5 do 7 lat. Co drugi piątek o godzinie 16:30 w Bibliotece

Podstawowe cele

 • rozbudzanie w dzieciach chęci słuchania i czytania książek
 • kształtowanie języka oraz poszerzenie wiedzy i wzbogacenie zainteresowań
 • rozwijanie kreatywności
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki
 • poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik

Powyższe cele realizujemy przez

 • głośne czytanie literatury dziecięcej przez bibliotekarzy z podziałem na role
 • dyskusja na temat przeczytanego utworu lub wyświetlonego filmu
 • zabawy ruchowe i muzyczne 
 • zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik inspirowane książką
 • wykazanie kreatywności podczas zajęć z piórami 3D

Wartość merytoryczna

 • chęć samodzielnego sięgania po książkę
 • integracja wśród dzieci w różnym wieku
 • ćwiczenie umiejętności pracy w zespole
 • nawiązywanie przyjaźni 
 • przekazywanie wartości i norm społecznych
 • rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć
 • poznanie biblioteki jako miejsca do twórczego spędzenia wolnego czasu

Uczestnicy

Dzieci w wieku 5-7 lat.

Czas trwania

Ok. 1.5 godz.

Miejsce i godziny spotkań

Oddział dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku ul Spacerowa 4, co drugi piątek o godz. 16.30

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek

nr tel.: +48 22 755 81 13
biuro@milanowskabiblioteka.pl