ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Spotkanie na temat rynku pracy i możliwości zawodowych

Data publikacji: 20/05/2024

Zapraszamy na spotkanie na temat rynku pracy i możliwości zawodowych

Kiedy? 22 Maja 2024 godz. 11:30

Gdzie? Biblioteka w Milanówku ul. Spacerowa 4

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu