ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Spotkanie eksperckie

Data publikacji: 12/09/2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w Spotkaniu Eksperckim “Biblioteka BLISKO Ciebie”, które będzie poświęcone realizacji Projektu BLISKO Rymkiewicza.

Spotkanie odbędzie się o godz. 15:00 w Bibliotece w Milanówku przy ul. Spacerowej 4.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek

nr tel.: +48 22 755 81 13
biuro@milanowskabiblioteka.pl