ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Rezerwacja

Strefa pracy w bibliotece rusza dla Was! 
Możecie zarezerwować przestrzeń dla siebie i pracować w ciszy i spokoju z dostępem do potrzebnych zasobów!
Strefa czynna jest w godzinach pracy biblioteki.
Udostępniamy tu kopiarkę, drukarkę, skaner.
Jest także ekran interaktywny i kawiarenka 
Strefa to przyjemna przestrzeń z fotelami, sofą, przesłonami. Możesz pracować indywidualnie. Jeśli potrzebujesz jej do pracy grupowej mamy stół konferencyjny!

REGULAMIN

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu