ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Newsletter

Zapisz się do NEWSLETTERA!
Bądź na bieżąco!

CO TO JEST NEWSLETTER?
Newsletterem nazywana jest elektroniczna forma biuletynu informacyjnego lub czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów.

JAKIE WIADOMOŚCI BĘDĄ WYSYŁANE?
W wiadomościach od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku wysyłane będą informacje o spotkaniach, koncertach, wystawach; komunikaty związane np. z czasowym zamknięciem biblioteki, a także dowiecie się o tym, że najnowszy zakup jest już gotowy do wypożyczania. Od czasu do czasu będziemy również przypominać o usługach jakie świadczymy.

CO ZROBIĆ, ABY SIĘ ZAPISAĆ?
Wystarczy wpisać swój adres mailowy w okienku oraz kliknąć "Subskrybuj". Po dodaniu adresu do naszej bazy pojawi się odpowiedni komunikat.

CO ZROBIĆ, ABY SIĘ WYPISAĆ?
Jeśli nie będą już Państwo chcieli otrzymywać wiadomości od nas - można się wypisać, odpowiedni link znajduje się na końcu wiadomości z biuletynem.

Klauzula informacyjna

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna, z siedzibą w Milanówku (05-822), przy ul. Spacerowej 4. Można się z nami skontaktować:
• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
• telefonicznie, pod nr. telefonu: tel. 22 755 81 13,
• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: biuro@milanowskabiblioteka.pl.

Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@rprotection.com.pl.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
• przesyłania informacji dotyczących organizowanych wydarzeń oraz związanych z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, z godnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą,
• realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej - roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych może być kancelaria prawna w przypadku wystąpienia oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
• hostingowych,
• wysyłki newslettera.

Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
• do czasu wypisania się z newsletteru – wycofania zgody,
• do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo do sprostowania,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo ograniczenia przetwarzania,
• prawo wniesienia sprzeciwu,
• prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• prawo wniesienia skargi do UODO (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem otrzymywania od nas newslettera.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu