ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Konkurs fotograficzny pt. ,,Zaczytane wakacje”

Data publikacji: 17/07/2020

Wakacje w toku a nasza biblioteka rusza z konkursem dla czytelników! Pokażcie jak spędzacie swoje wakacje z książką! Na łonie natury, na plaży czy może na szczycie góry….

Regulamin konkursu fotograficznego pt.,,Zaczytane wakacje”

Postanowienia ogólne:
1) Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku.
2) Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Milanówka, bez ograniczeń wiekowych.
3) Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia ukazującego jak spędzasz wakacje z książką, na łonie natury, na plaży czy może na szczycie góry.
* na zdjęciu powinna znaleźć się książka
* niewymagane jest pokazywanie swojego wizerunku
4) Zdjęcia należy przesłać na adres e-mail biuro@milanowskabiblioteka.pl, w tytule maila podając ,,Konkurs fotograficzny pt. “”Zaczytane wakacje”””
5) Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć następujące informacje:
– imię i nazwisko autora, wiek oraz dane kontaktowe
6) Konkurs odbędzie się w terminie od 17.07 do 28.08.2020 r. Po terminie zakończenia konkursu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Cel konkursu:
– Promocja czytelnictwa
– Rozwijanie zainteresowań i kreatywności w dziedzinie fotografii
Postanowienia końcowe:
1) Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza akceptację warunków regulaminu oraz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób znajdujących się na fotografii
2) Zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostają u organizatora, który zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć w różnych mediach.
3) Jury konkursowe wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody niespodzianki.
4) Organizator opublikuje listę zwycięzców na stronie facebookowej oraz powiadomi ich telefonicznie dnia 01.09.2020 r.
Zapraszamy do wzięcia udziału!

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu