ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

KOMUNIKAT

Data publikacji: 09/11/2020

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. biblioteki zostają zamknięte do 29 listopada 2020 roku.
“(…) 11a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1972) polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności,
2) organizacji wydarzeń z udziałem publiczności. (…)”
W związku z powyższym:

  1. Miejska Biblioteka Publiczna pracuje w trybie pracy wewnętrznej bez obsługi czytelników.
  2. Opłaty za nieoddane w terminie książki w czasie zamknięcia biblioteki nie będą naliczane, a terminy zwrotu książek zostaną automatycznie przedłużone do 4 stycznia.
  3. Zapraszamy do kontaktu:
    • telefon: 22 755 81 13
    • e-mail biuro.milanowskabiblioteka.pl
    • facebook.com/BibliotekaMilanowek

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

wpChatIcon
wpChatIcon
Menu