ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Biblioteka z dofinansowaniem

Data publikacji: 25/10/2021

Miło nam poinformować, iż Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku otrzymała dofinansowanie w wysokości 4288 zł. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli na zakup około dwustu nowych pozycji książkowych do naszej Biblioteki. Pozyskane środki pochodzą z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu