ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Biblioteka w Wielki Piątek!

Data publikacji: 14/04/2022

Szanowni Czytelnicy,
Informujemy, iż 15 kwietnia – Wielki Piątek, Wypożyczalnie dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, czynne będą w godzinach 10.00 – 14.00.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu