ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Biblioteka czynna od dnia 30 listopada 2020 r.

Data publikacji: 30/11/2020

Zgodnie z §10 ust. 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz 2091):
“Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.”

Biblioteka otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00

Zasady korzystania z Biblioteki:
– limit osób w bibliotece – 1,
– obowiązuje przestrzeganie Procedury Bezpieczeństwa wprowadzonej Zarządzeniem nr 10/2020 z dnia 28 września 2020 r.,
– rekomendujemy zamówienia przez katalog online.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu