ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Biblioteka “Blisko Rymkiewicza”

Data publikacji: 01/04/2022

117 600 zł to kwota dofinansowania jaką otrzymała Biblioteka w Milanówku na działania pod hasłem “Blisko Rymkiewicza”.
Nasza placówka znalazła się w gronie beneficjentów programu “BLISKO” biorąc udział w ogólnopolskim konkursie grantowym ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury, a adresowanym do bibliotek publicznych.
Cieszymy się bardzo🙂🙂🙂
W naszym przypadku oznacza to konkretne działania na rzecz rozwoju czytelnictwa, wśród których znajdą się tematyczne warsztaty dla młodzieży z milanowskich szkół, stworzenie mobilnej aplikacji RymkiewiczGo oraz widowisko słowno-muzyczne poświęcone pamięci poety.
Będą także spotkania, konferencje i sympozjum. Realizacja programu potrwa 2 lata i zaowocuje szeregiem cennych wydarzeń, na które niebawem zaprosimy mieszkańców Milanówka.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek

nr tel.: +48 22 755 81 13
biuro@milanowskabiblioteka.pl