ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Biblioteka 23 września

Data publikacji: 16/09/2022
Szanowni Czytelnicy!
Biblioteka 23 września będzie otwarta w godz. 12:00 – 17:00😉
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu