ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Biblioteka 22 i 23 grudnia

Data publikacji: 13/12/2022

Szanowni Czytelnicy,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2022 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku z dnia 13.12.2022 r.
informujemy, że dnia 22 i 23 grudnia biblioteka będzie nieczynna.

Wszystkie wypożyczenia, których zwrot wypada na te dni zostaną przedłużone do dnia 27.12.2022.

Zapraszamy 27 listopada.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu