ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Biblioteka 17 czerwca

Data publikacji: 13/06/2022

Droczy Czytelnicy,
Informujemy, że dnia 17 czerwca (piątek), biblioteka będzie nieczynna.
Zapraszamy 20 czerwca (poniedziałek) w godz. 12.00 -19.00.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek

nr tel.: +48 22 755 81 13
biuro@milanowskabiblioteka.pl