ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Szkolenie – Oferta spotkań czytelniczych

Data publikacji: 04/11/2022
Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy zaprosić bibliotekarzy oraz nauczycieli klas 1-3 na warsztaty czytelnicze pn.  “Badanie programu działań w oparciu o zdiagnozowane potrzeby odbiorców – Oferta spotkań czytelniczych”.

Cele warsztatów:

  • Popularyzacja czytelnictwa
  • Rozwijanie umiejętności kreaywnego myślenia
  • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
  • Animowanie czytelnictwa
  • Innowacyjne metody wspomagania czyelnictwa
 
Warsztat odbędzie się  10 listopada 2022 r. w godz. 10:00 – 12:00 w Bibliotece w Milanówku, ul. Spacerowa 4

Warsztat poprowadzi: Ada Domecka

Prosimy o zgłoszenia mailowe: d.kosecki@milanowskabiblioteka.pl
lub telefoniczne:  22 755 81 13

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek

nr tel.: +48 22 755 81 13
biuro@milanowskabiblioteka.pl